SOMMARBETE  för 1- och 2-åriga STON 

10 ha öppen mark med god uppsikt

SOMMARBETE för 1-åriga UNGHINGSTAR  och 2-åriga VALACKER 

15 ha varierande terräng med naturligt vatten

 

DAGLIG TILLSYN

Hingstar och Valacker

Hingstar och valacker går i en stor flock med unghingstar 1-2 år och valacker från 2 år

Betet består av stora kuperade ytor med allt från öppna fält till skogsdungar och små raviner där det finns naturligt vatten

Ston

Stona går i en flock med ston i olika åldrar på stora öppna ytor med god uppsikt från gården

Naturligt beteende

Hästarna ges möjlighet till ett naturligt beteende när det gäller samspel i en flock med blandade åldrar och får sitt naturliga rörelsebehov tillgodosett av stora ytor

Vill du släppa din unghäst på bete hos oss? Klicka på knappen och fyll i formuläret!