SOMMARBETE  för STON och FÖL

10 ha öppen mark med god uppsikt

 

SOMMARBETE för UNGHINGSTAR  och VALACKER 

15 ha varierande terräng med naturligt vatten

DAGLIG TILLSYN

På Bäckand Rid- & Utbildningscenter finns det två stora sommarbeten

Vi tar emot 1-åriga hingstar , 2-åriga valacker och 1- och 2- åriga ston i våra flockar.

Hingstar och valacker går i en stor flock med unghingstar 1-2 år och valacker från 2 år.

Betet består av stora kuperade ytor med allt från öppna fält till skogsdungar och små raviner där det finns naturligt vatten.

Stona går i en flock med ston i olika åldrar på stora öppna ytor med god uppsikt från gården.

Hästarna ges möjlighet till ett naturligt beteende när det gäller samspel i flock och får sitt naturliga rörelsebehov tillgodosett

Vill du släppa din unghäst på bete hos oss? Klicka på knappen och fyll i formuläret!

Vill du veta mer om Anläggningskort hos oss?

Klicka på knappen och fyll i formuläret!

Vill du veta mer om våra Boxplatser för inackorderingar?

Klicka på knappen och fyll i formuläret!