STUDIEBESÖK

Bäckans Rid- & Utbildningscenter erbjuder ett koncept för Studiebesök

Presentation av företaget och en genomgång av anläggningens byggnader som stallar, hagar, ridhus, utebana och lösdrift

Rundvandring med mer information kring anläggningens olika delar

Presentation av verksamheten på anläggningen

Frågestund

Förbered gärna frågor inför ert besök hos oss!

Vi räknar med ca: 2 – 2,5 tim i tid för ett studiebesök

Vill du boka ett studiebesök hos oss?

Klicka på knappen och fyll i formuläret!

TEMADAG UNGHÄST

 

Bäckans Rid- & Utbildningscenter erbjuder ett koncept för

Temadag Unghästar

Kort presentation av företaget (detta moment uteblir om gruppen varit på ett studiebesök innan)

Teoretisk genomgång i stallet av Terese arbetssätt med unghästen under hästens första 4 levnadsår

Praktiskt moment kring någon eller några unghästar beroende på vilka unghästar som Terese anser passar att arbeta vid det aktuella tillfället

Frågestund

Förbered gärna frågor inför er Temadag

Vi räknar med ca: 2,5 tim för en Temadag Unghäst

Vill du boka Temadag Unghäst hos oss? Klicka på knappen och fyll i formuläret!

Temadagen Unghäst går även att dela upp på 3 tillfällen

Avel, dräktighet och föl

Hantering, 1 och 2 åringar

Inridning/utbildning, 3 och 4 åringar

Detta upplägg följer upplägget för temadag unghäst men med mer fördjupning i de olika delarna

Vi räknar med ca: 1,5 tim per tillfälle för detta koncept

TEMADAG LÖSHOPPNING

Bäckans Rid- & Utbildningscenter har ett koncept för 

Temadag Löshoppning

Kort presentation av företaget (detta moment uteblir om gruppen varit på ett studiebesök innan)

Teoretisk genom gång av Terese metod kring löshoppningen

Löshoppning inkl. uppbyggnad av hinder och plocka ihop efter löshoppningen

Frågestund

Förbered gärna frågor inför er Temadag

Vi räknar med ca: 2,5 tim för en Temadag Löshoppning

Vill du boka en Temadag Löshoppning? Klicka på knappen och fyll i formuläret!

CLINIC HOPPNING

Bäckans Rid- & Utbildningscenter har två olika koncept för

Clinic med Terese Jons

Clinic på Bäckans Rid- & Utbildningscenter

Terese berättar om sin filosofi kring hoppning och visar sin metod uppsuttet på en häst ev. kan en av Terese elever också delta på ytterligare en häst

Frågestund

Clinic på annan anläggning 

Terese berättar om sin filosofi kring hoppning och visar sin metod praktiskt med några ekipage från den aktuella anläggningen

Frågestund (samla gärna in frågor under Clinicen)

Vi räknar med ca:1,5 tim för en clinic

Vill du boka en Clinic med Terese Jons? Klicka på knappen och fyll i formuläret!